استقرار سپاه در شرق کشور برای برقراری امنیت است/ دولت باید هزینه استقرار امنیت را بپردازد

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: استقرار سپاه در شرق کشور برای برقراری امنیت است و دولت باید هزینه برقراری این امنیت را بپردازد.