انتصاب "فرهاد رهبر" مورد استقبال نمایندگان مجلس قرار گرفت

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: انتصاب فرهاد رهبر از سوی اعضای هیئت‌امنای دانشگاه آزاد مسیر توسعه این دانشگاه را تسهیل می‌کند.