بازگشت چشمی در بهترین زمان/ استقلال و نیاز ضروری به هر ۴ هافبک دفاعی!

هافبک دفاعی استقلال بعد از دوری 16 ماهه دوباره شرایط بازی پیدا کرد و در ترکیب آبی‌ها قرار گرفت.