تعیین شاخص‌های 20گانه در فراکسیون ولایی برای رای اعتماد به وزرای دولت دوازدهم

نایب رئیس کار‌گروه تعامل و گفتمان کابینه دوازدهم، گفت: شاخص‌های بیست‌گانه انتخاب وزرای کابینه دوازدهم از سوی اعضای کار ‌گروه متبوعش مشخص شد.