توران؛ گزینه باشگاه اینتر برای پر کردن جالی خالی پریشیچ

باشگاه اینتر قصد دارد اولین خرید بزرگ تابستانی‌اش را با جذب هافبک ترکیه‌ای بارسلونا انجام دهد.