دفتر «نوبخت» انتساب هرگونه صفحه به وی در شبکه‌های اجتماعی را تکذیب کرد

دفتر سخنگوی دولت در? اطلاعیه‌ای انتساب هرگونه صفحه به وی در شبکه‌های ? اجتماعی را تکذیب کرد.