فردا؛ بررسی 2 طرح دو فوریتی در مجلس/ ساماندهی نیروهای قراردادی شرکت نفت

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی 2 طرح دو فوریتی در جلسه علنی فردای مجلس خبر داد.