مجمع عمومی فدراسیون کبدی با حضور داورزنی چهارشنبه برگزار می‌شود

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون کبدی روز چهارشنبه 28 تیر ماه با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان در آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود.