کابینه دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی و محرومان برنامه داشته باشد

دبیرکل حزب اراده ملت گفت: کابینه دوازدهم باید در بحث سیاست داخلی، توجه به محرومین و معضلات اقتصادی از جمله اشتغال برنامه‌های قابل توجه داشته باشد.